Grafički dizajn

Grafički dizajn

Grafički dizajn je bitan aspekt svakog poslovanja. Dobar logo ili reklama u vidu flajera su ključno oružje za dobro poslovanje. Usluge grafičkog dizajna koje imamo u ponudi:

 

  • Izrada logo-a
  • Dizajn vizit karti
  • Dizajn kataloga, brošura, flajera, plakata
  • Dizajn jelovnika
Grafički dizajn

Logo – logo je zaštitni znak i vizuelni indentitet svake kompanije po čemu se ona prepoznaje na tržištu. Sobzirom da se logo veoma retko menja i da je jedan od najbitnijih aspekata kompanije, samoj izradi se pristupa veoma ozbiljno. Prateći poslednje svetske trendove i zahteve klijenata kreiramo konačno rešenje. Svi naši klijenti su sve vreme upoznati sa tokom izrade kako bismo mogli efektivno da ispravimo zamerke u samom procesu izrade. Logo može da se sastoji od slova i znakova. Danas u 21. veku najpopularniji pristup izradi jeste jednostavan logo, sa malim brojem slova i znakova koji sadrži potrebnu poruku. Svaki naš klijent koji naruči web sajt dobija besplatno izradu logo-a koja podrazumeva jedno rešenje.

 

Flajer – je jedan od najefikasnijih načina reklamiranja i privlačenje potencijalnih kupaca. Flajer treba da sadrži informacije o preduzeću i proizvodima i uslugama u ponudi, isto tako za efektivan flajer bitno je da ne sadrži previše informacija i boja, jer time odbijate klijente. Ukoliko ipak morate da prikažete više informacija ili proizvoda, najbolje je da se odlučite za brošuru ili prospekt. To je vrsta flajera koji je savijen na više stranica, od kojih je svaka dizajnirana tako da privuče pažnju i ne stvori utisak odbijanja od strane klijenata.

 

Cene izrade potrebnog grafičkog rešenja (logo, flajer, vizit karta) mogu da variraju u zavisnosti od Vaših potreba. Ukoliko Vam je potreban grafički dizajn kontaktirajte nas.